Microsoft Common Data Model: az üzleti alkalmazások integrációja 2020-ban

Digitális átalakulásuk lényegi elemeként a vállalatok letisztult mobil és webes alkalmazásokon keresztül adnak hozzáférést különböző rendszerekben fellelhető adataikhoz. A transzformáció azonban olyan tempót diktál, amellyel a fejlesztés és az integráció hagyományos módszerei aligha tarthatnak lépést. Megoldást olyan low-code platformok adnak, mint a Microsoft PowerApps, amely a közös adatmodellre építve kevés kódírás mellett, vagy anélkül is lehetővé teszi az alkalmazások gyors fejlesztését, bővítését és összekapcsolását, az üzleti és az IT csapatok minden eddiginél hatékonyabb együttműködését.

Aki dolgozott már projekten, amelyben több rendszer és alkalmazás adatait kellett közös nevezőre hozni és összekapcsolni, az pontosan tudja, hogy ez a munka milyen időigényessé és költségessé válhat. Minthogy a legtöbb üzleti alkalmazás ugyanazt az adatot másképp írja le, azt megosztani sem tudja könnyen, ezért az alkalmazás- és adatintegrációs projektek hagyomány szerint egyedi, pont-pont kapcsolatok kialakítását teszik szükségessé, ami lassítja a fejlesztést és később is megnehezíti a változtatásokat. A problémát a Microsoft Common Data Model (CDM) közös adatmodellje és a rá épülő Common Data Service (CDS) felhőalapú alkalmazásfejlesztő platformszolgáltatás az üzleti és az analitikai alkalmazások – a Microsoft Power Apps, Power BI, Dynamics 365 és Azure – által egységesen használt, közös metaadat rendszer, adatnyelv bevezetésével oldja meg, amely rendkívüli módon megkönnyíti és felgyorsítja az alkalmazásfejlesztést és -integrációt.

Microsoft Common Data Model, Services, CDS, CDM

Ügyfél, Termék, Üzleti lehetőség, Értékesítés, Beszerzési megbízás – csupán néhány a széles körben ismert és használt entitások, koncepciók és tevékenységek ezrei közül, amelyeket a vállalatok a CDM segítségével definiálhatnak, adataikat úgy strukturálhatják, hogy azok tartalmát és érzékenységét, törvényi megfelelésben játszott szerepét minden alkalmazás alapból értse.

A Microsoft az általa készített CDM referenciaentitásokat kategóriákba rendezve, könnyen kereshető formában a GitHub-on elérhető, nyilvános gyűjteményben tette közzé, a hozzájuk tartozó dokumentációval együtt. Évtizedes alkalmazásfejlesztés munkájával forralta ki ezeket az entitásokat a Microsoft partnereivel együtt, így azokat a CDM-et használó alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal dolgozó vállalatok egyszerűen újrahasznosíthatják, készülő mobil és webes alkalmazásaikhoz nem kell új adatmodelleket építeniük.

CDM-ben definiált adataik hasznosítására a vállalatok a Microsoft Azure felhőjében elérhető szolgáltatásokkal rugalmasan méretezhető analitikai megoldásokat építhetnek, illetve a tájékozott döntések meghozatalát, intézkedések megtételét gépi intelligenciával segítő alkalmazások, például a Dynamics 365 Customer Insights számára gazdag jelentéstartalmú, szemantikus adatforrásokat hozhatnak létre. A Dynamics 365 alkalmazásokhoz CDM-ben definiált entitások az Azure Data Lake szolgáltatásban tehetők közzé.

A Microsoft folyamatosan bővíti a CDM-et, számos partnerével és ügyfelével együttműködve olyan iparági megoldásokat (Industry Accelerators készít, amelyekbe előre beépíti az adott területen használt, speciális entitásokat is, így azok többek között az autóiparban, az egészségügyben, a felsőoktatásban, a pénzügyi szolgáltatások területén és a non-profit szervezeteknél még könnyebbé és gyorsabbá teszik az alkalmazások fejlesztését, integrálását és bevezetését.

Microsoft CDM működés közben

Tegyük fel a példa kedvéért, hogy egy vállalat három üzleti alkalmazást használ, egyet-egyet az anyagkezelés, a gyártás és az értékesítés támogatására. Szinte biztos, hogy a három alkalmazást egymástól függetlenül fejlesztette, ezért egy-egy entitás, például a Szállítói és az Ügyfélszámla egymással majdnem (de nem teljesen) megegyező leírására eltérő adatstruktúrákat használt. CDM-ben ezek az adatok szabványos formátumban jelennek meg mindhárom alkalmazásban – mivel a fejlesztők a közös adatmodellben definiált, szabványos entitásokkal és kapcsolatokkal dolgoznak –, mindegyikük ugyanazokat az adatokat használhatja, amelyeket a funkcionalitás függvényében persze további adatokkal és sémákkal egészíthet ki. Nemcsak a fejlesztést és a későbbi módosításokat könnyíti meg mindez, hanem az alkalmazások használatát, például a riportok készítését is, mivel a CDM-nek köszönhetően a közös adatelemek gyorsan, tisztán és megbízhatóan kinyerhetők.

Microsoft Common Data Services, CDS

Nem okoz így gondot az sem, ha a vállalatnak negyedik alkalmazást kell készítenie. Hagyomány szerint a fejlesztés szorosan összefonódott az adatintegrációval, de a CDM-mel és a közös adatmodellt támogató platformokkal a kettő egymástól függetlenül elvégezhető. Minthogy a CDM-ben az adatsémák készen állnak, a fejlesztőknek nem kell adatátalakítással vesződniük, hanem a lényegre, az üzleti logikára összpontosíthatnak.

Sok más vállalathoz hasonlóan a Microsoft világméretű értékesítési és marketing osztálya is a Power Platformot hívta segítségül a több ezer nagyvállalati ügyfélszámlával kapcsolatos tervezés folyamatának digitális átalakításához. Éves szinten ezek az ügyfelek több mint 80 milliárd dollár bevételhez juttatják a szoftvercéget, ezért a feléjük irányuló, eredményes értékesítési stratégia kidolgozása döntő jelentőségű. Az éves tervek elkészítése azonban az egyes ügyfelekért felelő értékesítők, illetve csapatok számára egy-három napba is beletelt, mivel a szükséges adatokat különböző rendszerekből, táblázatokból és offline elérhető jelentésekből kellett összegyűjteniük. A lassú és költséges folyamat átalakítására tett, korábbi kísérletek pár hónap múltán szintén kudarcot vallottak. A kevés kódírással járó vagy azt nélkülöző (low-code/no-code) fejlesztést támogató Microsoft Power Platform – a Power Apps, a Power Automate és a Power BI –, valamint az alapul szolgáló Common Data Service és Azure SQL az Office 365, a Dynamics 365, a Microsoft Stream és a LinkedIn alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal együtt azonban olyan megoldást adott, amellyel a projektcsapat mindössze 45 nap alatt elkészült a tervező app első verziójával, a bevezetést is beleértve. A következő két évben újabb verziók készültek az alkalmazás felméretezésével párhuzamosan, így azzal ma már a tervezés csúcsidőszakában egyszerre ezernél több értékesítő is dolgozhat, és a tervet napok helyett órák alatt összeállíthatja. Ráadásul nem ez a CDM-re épülő új app egyedüli előnye, mert a fejlesztés a tervekben szereplő ügyfelek digitális átalakulását is közelebbről követhetővé teszi, abba mélyebb betekintést ad, így jobban ráirányítja a figyelmet a kínálkozó üzleti lehetőségekre is.

A low-code alkalmazásfejlesztő platformok piacán a Microsoft Power Platformját a Forrester és a Gartner is a vezető megoldások közé sorolja.

Dynamics 365 felhasználóként a Microsoft CDM közös adatmodellje már az Ön vállalatánál is rendelkezésre áll, készen arra, hogy beépített üzleti entitásaival és logikájával, biztonságával és integrációjával az Ön alkalmazásfejlesztésének is új lendületet adjon!

 

Megosztás

Ossza meg az oldalt, az alábbi csatornákon keresztül!

További bejegyzések