Összesen: 4 kérdés

NAV-tól érkező hibaüzenetek kérdések

 • A megadott sorszámmal már létezik tétel a számlaláncban: ez azt jelenti, hogy egy alapszámla száma egyszer választhatok ki a módosító számla Hivatkozás mezőjében? Tehát egy alapszámlára egyszer állítható ki módosító számla?

  A megadott sorszámmal már létezik a tétel a számlaláncban.Az adatszolgáltatásban lévő lineModificationReference elemben olyan sorszám (lineNumberReference) van megadva, mint létrehozandó új sor (lineOperation = CREATE) ami már létezik a számlalánc egy korábbi szaámla adatszolgáltatásában. Vagy a lineNumberreference vagy a lineOperation hibás, javítani kell. A hibakód akkor is visszaadásra kerül, ha MODIFY vagy STORNO számlában szerepel invoiceLine, és nincs megadva hozzá a lineModificationReference tag (itt nincs vizsgálva a modifyWithoutMaster) Nem. Ez a sorszámozás arra vonatkozik, hogy a számlaláncból álló ügylet esetén szükséges a bevallás bizonylatától kezdődően egy folytonos sorszámozás és ha ebben a sorszámozásban van ismétlődés, akkor jelentkezik ez a hiba. (példa: van egy 5 tételes normál számla és van a normál számlának egy 2 tételes módosító számlája is és mindkettő bevallásra került. Ebben az esetben a normál számla sorainak sorszámozása 1-től indul a módosító számla sorainak a sorszámozása 6-tól indul.) Ez a típusú sorszámozás az első bevallott számlától indul, tehát ha egy számlaláncban az első bevallott számla egy módosító számla, akkor a módosító számla sorainak számozása kezdődik 1-től. A rendszer ezt a sorszámozást automatikusan végzi. Egy alapszámlára többször is állítható ki módosítószámla az alapszámlán szereplő mennyiség erejéig.
 • Alap számla típusa Számla, így a Módosító vagy Érvénytelenítő számla típusa el fog térni az alap számla típusától. Mire vonatkozik az üzenet?

  A módosításban/érvénytelenítésben jelölt szmla típusa eltér az alapszámla típusától ModifyWithoutMaster false esetén a amódosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla típusa (invoiceCategory) nem egyezik meg a módosító okiratban közölt számla típussal (invoiceCategory), javítani kell. A számla típusa lehet gyűjtő számla, egyszerűsített számla vagy normál számla. A számla történetben az összes számlának egyforma beállítása kell, hogy legyen.
 • NAV-tól érkező hibaüzenetek / Blokkoló validációs hibakódok: "a kérésben nem jelölték, hogy a módosításhoz nem tartozik korábbi adatszolgáltatás". Program automatikusan jelöli XML NAV-hoz való beküldésekor, ha a módosító számlához nem tartozik korábbi adatszolgáltatás? Hogyan kell ezt értelmezni?

  Hibás a számla hivatkozás, módosítás vagy érvénytelenítés esetén. A módosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla nem található meg az adózó számlái között a rendszerben, és a kérésben nem jelölték, hogy a módosításhoz nem tartozik korábbi adatszolgáltatás. (invoiceReference-ben a modifyWithoutMaster tag értéke false) Javítani kell a hivatkozott számla sorszámot, vagy a modifyWithoutMaster taget true értékkel kell beküldeni. A hibakód akkor is vissazadásra kerül, ha a modifyWithouMaster tag értékere true, de a hivatkozott számla ténylegesen szerepel az adózó számlái között, teht a modifyWithoutMaster került helytelenül kitöltésre. A számlán külön meg kell jelölni módosítószámla esetén, ha a számlahivatkozásban megadott számlaszám nem került bevallásra. Ez úgy fordulhat elő, hogy az eredeti számla korábban került kiállításra, mint az Online NGM éles indulása (2018.07.01 előtt) vagy az eredeti számla áfa tartalma nem haladta meg a 100e Ft-ot, de a módosító számlával összesen már igen. Ennek a jelölése a rendszerben automatikusan történik.
 • Kinek a feladata a hibák kezelése? És mik a hibakezelés előírásai?

  A kommunikációs üzenetek ellenőrzése és követése, illetve a hibakezelés az Ügyfél feladata.
  A hibakezelés és üzemzavar érintett rendelet pontjai a következő linken elérhetőek:
  http://www.nav.gov.hu/nav/gyik/onlineszamla
   
  23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról,
  valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
  http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400023.ngm (2018.07.01)
  
  Aborted / Megszakított státuszú számlák kezelése
   
  • a hiba elhárítására 3 munkanap áll rendelkezésre
  • a számlát mindenképp újra be kell vallani
  • 3 napon belül berögzíthetik manuálisan is
   (ezeket utólag a rendszerben job segítségével érdemes átbillenteni Kész státuszúra),
   vagy újraküldhetik elektronikusan is
  • 3 nap után, a hiba elhárításáig manuálisan kell rögzíteni
   (ezeket utólag a rendszerben job segítségével érdemes átbillenteni Kész státuszúra)
  Üzemzavar kezelése
   
  • ha az üzemzavar 48 órán belül elhárításra kerül, akkor nincs szükség bejelentésre,
   és a hiba elhárítását követően 24 órán belül kell beküldeni az adatot elektronikusan
  • 48 órát meghaladó üzemzavart be kell jelenteni, és utána 24 órán belül manuálisan
   kell rögzíteni a számlát
  • az üzemzavar bejelentését, ha nem hárul el 24 óránként meg lehet ismételni,
   ez idő alatt manuálisan kell rögzíteni
  • az NAV éles rendszeren már elérhető az Üzemzavari nyilatkozat:
   http://onlineszamla.nav.gov.hu/uzemzavar_nyilatkozatok