Összesen: 22 kérdés

Általános kérdések

 • Önszámlázás esetén mi a teendő?

  http://onlineszamla.nav.gov.hu/kerdesek_es_valaszok 28. pontjában megtalálható a válasz.
 • A pénzügyi képviselő rögzítésének pontosan mi a szerepe? Kötelező a töltése? Van összefüggés az elsődleges felhasználóval?

  A pénzügyi képviselő, mint az adóigazgatási eljárások speciális szereplője, minden adózással összefüggő kötelezettség teljesítésekor gyakorlatilag ügyfele állandó meghatalmazottjaként jár el. Nem kötelező és nincs összefüggés.
 • Amennyiben felvásárlóktól/őstermelőktől veszünk állatokat, akkor nekik hogyan kell jelenteniük a számlát?

  A felvásárlási jegyre nem vonatkozik 2018. július 1-től hatályos adatszolgáltatási kötelezettség, tehát sem a felvásárlási jegy kiállítójának, sem az őstermelőnek nincs ezzel kapcsolatban teendője az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. sz. mellékletének 2018. július 1-től hatályos 5-8. pontjának rendelkezései alapján.
 • Az NMG aktiválási dátuma az AX rendszerben lehet majd július 2-a?

  Igen, ez nem jelent problémát.
 • A regisztrálásnál kinek az e-mail címét kell megadni?

  Az adózó e-mail címét.
 • A technikai felhasználót ki írja be és hová kell majd beírni?

  Az átadott kézikönyvben megtalálható részletesen leírva, hogyan történik az AX rendszerben a felhasználók beállítása.
 • Az adatok átadása azonnal történik vagy van lehetőség arra, hogy a nap végén egyszerre adjuk fel a számlákat?

  Azonnal történik az adatszolgáltatás, emberi beavatkozás nélkül.
 • Az adatszolgáltatás több vállalatos környezetben is működik?

  Igen, az adatszolgáltatást vállalatonként lehet paraméterezni.

NAV-tól érkező hibaüzenetek kérdések

 • A megadott sorszámmal már létezik tétel a számlaláncban: ez azt jelenti, hogy egy alapszámla száma egyszer választhatok ki a módosító számla Hivatkozás mezőjében? Tehát egy alapszámlára egyszer állítható ki módosító számla?

  A megadott sorszámmal már létezik a tétel a számlaláncban.Az adatszolgáltatásban lévő lineModificationReference elemben olyan sorszám (lineNumberReference) van megadva, mint létrehozandó új sor (lineOperation = CREATE) ami már létezik a számlalánc egy korábbi szaámla adatszolgáltatásában. Vagy a lineNumberreference vagy a lineOperation hibás, javítani kell. A hibakód akkor is visszaadásra kerül, ha MODIFY vagy STORNO számlában szerepel invoiceLine, és nincs megadva hozzá a lineModificationReference tag (itt nincs vizsgálva a modifyWithoutMaster) Nem. Ez a sorszámozás arra vonatkozik, hogy a számlaláncból álló ügylet esetén szükséges a bevallás bizonylatától kezdődően egy folytonos sorszámozás és ha ebben a sorszámozásban van ismétlődés, akkor jelentkezik ez a hiba. (példa: van egy 5 tételes normál számla és van a normál számlának egy 2 tételes módosító számlája is és mindkettő bevallásra került. Ebben az esetben a normál számla sorainak sorszámozása 1-től indul a módosító számla sorainak a sorszámozása 6-tól indul.) Ez a típusú sorszámozás az első bevallott számlától indul, tehát ha egy számlaláncban az első bevallott számla egy módosító számla, akkor a módosító számla sorainak számozása kezdődik 1-től. A rendszer ezt a sorszámozást automatikusan végzi. Egy alapszámlára többször is állítható ki módosítószámla az alapszámlán szereplő mennyiség erejéig.
 • Alap számla típusa Számla, így a Módosító vagy Érvénytelenítő számla típusa el fog térni az alap számla típusától. Mire vonatkozik az üzenet?

  A módosításban/érvénytelenítésben jelölt szmla típusa eltér az alapszámla típusától ModifyWithoutMaster false esetén a amódosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla típusa (invoiceCategory) nem egyezik meg a módosító okiratban közölt számla típussal (invoiceCategory), javítani kell. A számla típusa lehet gyűjtő számla, egyszerűsített számla vagy normál számla. A számla történetben az összes számlának egyforma beállítása kell, hogy legyen.
 • NAV-tól érkező hibaüzenetek / Blokkoló validációs hibakódok: "a kérésben nem jelölték, hogy a módosításhoz nem tartozik korábbi adatszolgáltatás". Program automatikusan jelöli XML NAV-hoz való beküldésekor, ha a módosító számlához nem tartozik korábbi adatszolgáltatás? Hogyan kell ezt értelmezni?

  Hibás a számla hivatkozás, módosítás vagy érvénytelenítés esetén. A módosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla nem található meg az adózó számlái között a rendszerben, és a kérésben nem jelölték, hogy a módosításhoz nem tartozik korábbi adatszolgáltatás. (invoiceReference-ben a modifyWithoutMaster tag értéke false) Javítani kell a hivatkozott számla sorszámot, vagy a modifyWithoutMaster taget true értékkel kell beküldeni. A hibakód akkor is vissazadásra kerül, ha a modifyWithouMaster tag értékere true, de a hivatkozott számla ténylegesen szerepel az adózó számlái között, teht a modifyWithoutMaster került helytelenül kitöltésre. A számlán külön meg kell jelölni módosítószámla esetén, ha a számlahivatkozásban megadott számlaszám nem került bevallásra. Ez úgy fordulhat elő, hogy az eredeti számla korábban került kiállításra, mint az Online NGM éles indulása (2018.07.01 előtt) vagy az eredeti számla áfa tartalma nem haladta meg a 100e Ft-ot, de a módosító számlával összesen már igen. Ennek a jelölése a rendszerben automatikusan történik.
 • Kinek a feladata a hibák kezelése? És mik a hibakezelés előírásai?

  A kommunikációs üzenetek ellenőrzése és követése, illetve a hibakezelés az Ügyfél feladata.
  A hibakezelés és üzemzavar érintett rendelet pontjai a következő linken elérhetőek:
  http://www.nav.gov.hu/nav/gyik/onlineszamla
   
  23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról,
  valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
  http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400023.ngm (2018.07.01)
  
  Aborted / Megszakított státuszú számlák kezelése
   
  • a hiba elhárítására 3 munkanap áll rendelkezésre
  • a számlát mindenképp újra be kell vallani
  • 3 napon belül berögzíthetik manuálisan is
   (ezeket utólag a rendszerben job segítségével érdemes átbillenteni Kész státuszúra),
   vagy újraküldhetik elektronikusan is
  • 3 nap után, a hiba elhárításáig manuálisan kell rögzíteni
   (ezeket utólag a rendszerben job segítségével érdemes átbillenteni Kész státuszúra)
  Üzemzavar kezelése
   
  • ha az üzemzavar 48 órán belül elhárításra kerül, akkor nincs szükség bejelentésre,
   és a hiba elhárítását követően 24 órán belül kell beküldeni az adatot elektronikusan
  • 48 órát meghaladó üzemzavart be kell jelenteni, és utána 24 órán belül manuálisan
   kell rögzíteni a számlát
  • az üzemzavar bejelentését, ha nem hárul el 24 óránként meg lehet ismételni,
   ez idő alatt manuálisan kell rögzíteni
  • az NAV éles rendszeren már elérhető az Üzemzavari nyilatkozat:
   http://onlineszamla.nav.gov.hu/uzemzavar_nyilatkozatok

Törzsadatokkal, xml-l kapcsolatos kérdések

 • NGM törzs mező szintű tartalma / XML-ben küldendő adatok: az itt felsorolt adatok mindegyike átküldésre kerül NAV-nak, amennyiben az áfa összege meghaladja a 100 eFt-ot?

  A kiküldendő adatok listában felsorolt adatok vagy az ÁFA törvény, vagy a NAV követelmény listájában szerepelnek, mint kötelező mezők. A fájlban azok az információk kerülnek küldésre, amelyek a számlán is feltűntetésre kerülnek. Vannak mezők, amelyek csak meghatározott körülmények esetén kerülnek küldésre, pl. egyszerűsített számla mezők, vagy pénzügyi képviselő és a kapcsolódó mező.
 • Cikk törzs: Külső cikkszám. Nem kötelező töltésű mező, ugye ez lehet üres?

  Nem kötelező, maradhat üres.
 • Vevő törzs: Csoportos adószám új mező lesz. Csoportos adószámot is kötőjellel kell feltölteni a vevőtörzsbe?

  A csoportos adószámot is fel lehet vinni kötőjelek nélkül, a rendszer át fogja alakítani a megfelelő formátumra.
 • Vevő törzs: jelenleg a vevő törzsben kötőjel nélkül vannak felrögzítve az adószámok. Módosítani kell-e a vevő törzsben az adószámot kötőjelekkel? Vagy a program a számla XML-jének legenerálásakor automatikusan beteszi a kötőjeleket?

  Nem szükséges módosítani az adószámokat, a program automatikusan lekezeli a kötőjel nélküli számokat.
 • Online számla üzleti paraméterek: nem állítunk ki szabad szöveges számlát. Üresen hagyható a beállítás mezője?

  Amennyiben szabad szöveges számla kerül kiállításra, a paraméterből töltődik az egység, ha üres, akkor nem töltődik. Amennyiben az Ügyfélnem használja a szabadszöveges számlát üresen hagyható a mező.
 • A NAV a 2 betűs országkódot várja, de mi a 3 betűs országkódot használjuk. A rendszer tárolja az országbeállításoknál a 3 betűs országkódhoz a 2 betűs országkódot. Meg lehet oldani, hogy a 3 betűs országkódhoz a 2 betűs kódot hozza a rendszer?

  Igen, ez nem jelent problémát.
 • A NAV Online számla adatszolgáltatás Felhasználói kézikönyv 4.3.5 pontjában található, NGM törzs mező szintű tartalma alatt felsorolt "Xml-ben küldendő adatok" mindegyike kötelezően beküldendő adat ? (26.-28. oldal) Az itt felsorolt minden adat be fog menni NAV-hoz?

  A kiküldendő adatok listában felsorolt adatok vagy az ÁFA törvény, vagy a NAV követelmény listájában szerepelnek mint kötelező mezők. A fájlban azok az információk kerülnek küldésre, amelyek a számlán is feltűntetésre kerülnek.
 • A kimenő számla alsó, szabad-szöveges részén összevontan megjelenő információk közül nem kell kötelező output adatként megadnunk ugye semmit?

  A szabad szöveges részben szereplő információk nem kötelezően küldendő információk, így azokat nem kell külön mezőben tárolni.
 • "A beküldött számlaadatok számszaki összefüggéseinek vizsgálatakor a rendszer nem küld figyelmeztetést az olyan esetekben, amikor a számszaki eltérés ugyan létezik, de minden bizonnyal a kerekítésből adódik. Az így „tolerált” legnagyobb eltérés az EUR, USD, GBP, CHF pénznemet tartalmazó számlák esetén 0,005 egység, HUF és minden más pénznem esetén 0,5 egység."Hogyan kell értelmezni a 0,5 egységes HUF legnagyobb tolerált eltérést? Soronként vagy a számla végösszegénél?

  Soronként és a számla végösszegénél is ellenőrzésre kerülnek a kerekítések, de jelenleg a NAV rendszere nem validál az eltérésre. A tesztek során az 5 Ft-ra kerekített számlák is hiba nélkül befogadásra kerültek.
 • Van egy vevőnk, akivel EDI-n kommunikálunk. Ehhez kell valami speciális beállítás vagy az adatszolgáltatásnál tudni fogja, hogy EDI és nem papír alapú?

  Az Invoice_Invoice appearance mezőnek négy értéke lehet, mi alapértelmezetten a Papírt küldjük be.
  A mező nem kötelező elem.
  
  A négy érték:
  • papír
  • elektronikus
  • EDI
  • ismeretlen