Adatvédelem

Ez a COSMO CONSULT CSOPORT vállalatainak weboldala, a továbbiakban "COSMO CONSULT" vagy "mi". Az adatvédelemért a:

COSMO CONSULT AG
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: +49 030-3438 15-0
E-Mail: contact@cosmoconsult.com.

A COSMO CONSULT GROUP vállalatai közösen felelősek bizonyos adatkezelésekért. Ezt lásd részletesebben a "3. A COSMO CONSULT GROUP együttesen felelős felei".

Nagyon komolyan vesszük a személyes adatok védelmét. Személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Az alábbiakban információkat talál arról, hogy a COSMO CONSULT hogyan gyűjti és használja fel a személyes adatokat, különös tekintettel arra, hogy milyen adatokat gyűjtünk az Ön látogatása során, és hogyan használjuk fel azokat. A 4.0. pont értelmében tájékoztatjuk Önt az EU általános adatvédelmi rendelete szerinti jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Elvileg nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek az Ön beleegyezése vagy jogi kötelezettsége nélkül, és csak a weboldalak technikai adminisztrációjának céljaira használjuk fel. Ha Ön az egyik ügyfelünk, akkor az Ön infor-mation-jét csak a szükséges mértékben használjuk fel az ügyfelek adminisztrációjára és marketingjére, a törvény által megengedett mértékben. Ügyfelünkként Önnek joga van bármikor tiltakozni adatainak marketing célokra történő felhasználása ellen.

A személyes adatok gyűjtésére vagy kormányzati intézményeknek és hatóságoknak történő továbbítására csak kötelező nemzeti jogszabályok keretében kerülhet sor..

Most lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy olyan szerződéses megállapodást kössön velünk, amely megfelel az EU adatvédelmi rendeletének: Adatvédelmi portál További információkért lásd: 3.2 Rendelési adatfeldolgozási megállapodás

1. Általános Információk

A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya a személyes adatoknak a *.cosmoconsult.com alá tartozó weboldalak, szolgáltatások és portálok, valamint a COSMO CONSULT Csoport mint szolgáltató általi kezelése.

1.1 Személyes adatok feldolgozása

Weboldalunkat általában személyes adatok megadása nélkül lehet használni. Személyes adatokat, például nevet, címet, telefonszámot vagy e-mail címet csak akkor gyűjtünk, ha a felhasználó önként adja meg ezeket az információkat. Ha valamelyik portálunkat használja, a regisztráció lehetővé tétele érdekében elengedhetetlen, hogy regisztrációs adatait ennek megfelelően kezelje.

Az Ön személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

1.1.1 Szerződés teljesítése

Az Ön adatait azért kezeljük, hogy teljesíteni tudjuk szerződéseinket. Ez vonatkozik azokra az információkra is, amelyeket Ön a szerződéskötést megelőző levelezéssel összefüggésben ad meg nekünk. Az adatkezelés konkrét célja a terméktől és a benyújtott pályázattól függ; Arra is felhasználható, hogy elemezze az Ön igényeit, és meghatározza, hogy mely termékek és szolgáltatások megfelelőek az Ön számára. A szerződés teljesítéséhez szükségünk van az Ön nevére, címére és telefonszámára vagy e-mail címére, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel. Szükségünk van az Ön szonálonkénti adataira is annak megállapításához, hogy kínálhatunk-e Önnek termékeket és szolgáltatásokat, és ha igen, melyeket. Az adatkezelés céljaival kapcsolatos részleteket a szerződési dokumentumokban és az általános szerződési feltételekben találja.

Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik.

1.1.2 Az ügyfélkapcsolat erősítése és optimalizálása

Az Önnel való kapcsolatunk folyamatos javítására irányuló erőfeszítéseink részeként időnként megkérjük Önt, hogy vegyen részt ügyfélfelméréseinkben. A felmérések eredményei lehetővé teszik számunkra, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat jobban az Ön igényeihez igazítsuk. Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik.

1.1.3 Marketing célú adatfeldolgozás és adatelemzés

Az Ön igényei fontosak számunkra, és igyekszünk információt nyújtani Önnek a termékekről és a szolgáltatásokról, amelyek tökéletesen megfelelnek Önnek. Ennek során felhasználjuk a közös üzleti kapcsolatunk során tanultakat, és piackutatást végzünk. Fő célunk, hogy termékjavaslatainkat az Ön igényeihez igazítsuk. Ebben az összefüggésben garantáljuk, hogy az adatokat mindig az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozzuk fel. Kérjük, vegye figyelembe: Ön bármikor jogosult arra, hogy visszavonja az adatainak erre a célra történő felhasználására vonatkozó engedélyt.

Mit konkrétan elemezünk és dolgozunk fel?

 • Marketing intézkedéseink eredményei kampányaink hatékonyságának és relevanciájának meghatározása érdekében;
 • A weboldalunkon és az ügyfélportálon tett látogatásai során gyűjtött információk;
 • Elemezzük az adatokat, hogy meghatározzuk a termékeink és szolgáltatásaink iránti lehetséges keresletet.

Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik.

1.1.4 E-mail marketing és hírlevelek

Miután regisztrált az ügyfélportálunkon keresztül, az Ön igényeinek megfelelő híradókat és e-maileket kaphat, amelyek információkat nyújtanak érdekes vásárokról, cégünkről szóló hírekről, ügyféleseményekre szóló meghívókról stb. Ezen információk elküldéséhez csak az Ön e-mail címére van szükségünk; minden egyéb információ önkéntes.

Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, a cikknek megfelelően. 6. bekezdés 1. pont a DS-GVO. A jogalkotó bizonyos követelményeket támaszt az elektronikus hozzájárulás hatékonyságával kapcsolatban, például a hírlevélre való feliratkozáshoz használt. Ez magában foglalja az Ön hozzájárulásának naplózását is. Ezért naplózzuk a hozzájárulás dátumát és időpontját, a hozzájárulás szövegét, azt, hogy a jelölőnégyzet be volt-e jelölve, az Ön e-mail címét és minden egyéb önkéntes információt. Rögzítjük azt a dátumot és időpontot is, amikor rákattint a megerősítő linkre és a visszaigazoló e-mailben található linkre. Ezeket az információkat csak a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében gyűjtjük.

Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását. A megküldött levél visszavonása azonban nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonásig.

A COSMO CONSULT a COSMO CONSULT jogos érdeke alapján tájékoztatja meglévő és leendő ügyfeleit termékeiről és eseményeiről. E célból a COSMO CONSULT által tárolt adatokat szükség szerint használjuk fel. Önnek joga van bármikor tiltakozni adatainak ilyen jellegű felhasználása ellen..

1.1.5 Az Ön biztonságát szolgáló intézkedések

Azok a helyzetek, amelyekben felhasználjuk az Ön személyes adatait, a következők:

 • Elemezzük adatait, hogy megvédjük Önt vagy vállalatát a csalárd tevékenységektől. Ez akkor fordulhat elő, ha például személyazonosság-lopás áldozata lett, vagy ha illetéktelen személyek valamilyen módon hozzáfértek a felhasználói fiókjához;
 • Webes alkalmazásaink megbízhatóságának javítása érdekében informatikai támogatásunk szorosan együttműködik Önnel technikai problémák esetén. Ebben az összefüggésben értékeljük az oldalmegtekintések, a végrehajtott műveletek stb. naplóit is;
 • Az informatikai biztonság biztosítása érdekében;
 • Annak érdekében, hogy dokumentálni és bizonyítani lehessen a tényeket az esetleges jogi nézeteltérések eshetőségére vonatkozóan.

Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik.

1.1.6 Az Ön hozzájárulása alapján

Ha hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához, akkor megengedett számunkra, hogy feldolgozzuk adatait. Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását anélkül, hogy az átvitel alapdíján (az internetkapcsolat költségén) kívül bármilyen más költség merülne fel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonásig.

Ezen adatok e célból történő kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik.

1.1.7 Jogi követelmények alapján vagy közérdekből

Vállalatként a legkülönbözőbb jogi követelményeknek vagyunk kitéve (például az adójogszabályokból). Jogi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében csak azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyek feltétlenül szükségesek ehhez a célhoz.

Az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak megfelelően nem tároljuk az Ön személyes adatait az adott feldolgozás céljához szükségesnél hosszabb ideig. Ha az adatokra már nincs szükség szerződéses vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez, rendszeresen töröljük azokat, kivéve, ha ez ideiglenes tárolásukhoz szükséges. Az adatok megőrzésének okai a következő okok lehetnek:

 • A kereskedelmi és adójogszabályok értelmében az adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek vannak, amelyeket be kell tartani: az adatok megőrzésére legfeljebb 10 éves határidőket írnak elő a kereskedelmi törvénykönyv és az adótörvény szabályai szerint.
 • A törvényes elévülési idő keretében felmerülő jogviták esetén a bizonyítékok megőrzése: a polgári jogi elévülési idő legfeljebb 30 év lehet, az alt-hough elévülési idők rendszeresen három év után járnak le.

1.2 Cookik

Internetes jelenlétünk és szolgáltatásaink cookie-kat használnak. A cookie-k olyan kis szövegelemek, amelyek lehetővé teszik bizonyos, az eszközzel kapcsolatos információk tárolását a felhasználó hozzáférési eszközén (PC, okostelefon stb.). Ezeket arra használják, hogy a weboldalakat felhasználóbarátabbá tegyék a felhasználók számára (pl. bejelentkezési adatok tárolására), és statisztikai adatokat gyűjtsenek a weboldalak használatáról azok elemzése és a szolgáltatás javítása érdekében..

Böngészőjét úgy konfigurálhatja, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k elhelyezéséről, és csak eseti alapon engedélyezze azokat, kizárja a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha a cookie-k ki vannak kapcsolva, a weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Az online hirdetésekből származó cookie-k nagy számát kezelheti az egyesült államokbeli webhelyen www.aboutads.info/choices/ vagy az EU webhelyén keresztül www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

1.3 A megajándékozottak a cikk alapján. 13 (1) bek. e) pont:

A fenti címzettek információkat kapnak tőlünk bizonyos szolgáltatások nyújtásához, például a közösségi média fiókok kezeléséhez, a közösségi média bejegyzések kezeléséhez és közzétételéhez, a külső webhelyeken megjelenő hirdetések nyomon követéséhez, a használati adatok elemzéséhez, csevegési tanácsadáshoz, álláshirdetések kezeléséhez, űrlapadatok feldolgozásához és webináriumok lebonyolításához. Szorosan együttműködünk ezekkel a címzettekkel, hogy javítsuk az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásainkat, és hatékonyabbá tegyük üzleti folyamatainkat.

1.4 Kapcsolatfelvételi kérelmek

Weboldalunk egyes oldalai lehetőséget kínálnak arra, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Az ilyen módon továbbított in-formációt csak az Ön kérésének feldolgozására használjuk fel. Az így gyűjtött adatokat nem adjuk át harmadik félnek, és nem egyeztetjük össze azokkal az adatokkal, amelyeket weboldalunk más összetevői esetleg összeadtak.

1.5 Megjegyzések és hozzászólások

Ha megjegyzéseket fűz a bloghoz, vagy bármilyen más módon hozzájárul weboldalunkhoz, az IP-címeit elmentjük. Ez az intézkedés arra szolgál, hogy megvédjen bennünket, ha illegális tartalom (sértő megjegyzések, tiltott politikai propaganda stb.) van jelen a megjegyzésekben és/vagy más hozzájárulásokban. Ebben az esetben mi, mint a weboldal üzemeltetője büntetőeljárást indíthatunk az illegális hozzászólás vagy hozzájárulás miatt, és ezért érdekel minket a szerző személyazonossága.

1.6 Hírlevél

Ajánlatainkról hírlevélben tájékoztatjuk Önt. A hírlevelünkre való feliratkozáshoz szüksége lesz egy érvényes e-mail címre, amelyet szintén meg kell erősítenie. Megerősítő e-mailt küldünk Önnek az Ön által megadott e-mail címre. Csak az e-mail megerősítése után kapja meg tőlünk a kért információkat. A "Név" mező, amely kötelező a hírlevélben, arra szolgál, hogy személyesen megszólítsuk Önt.

Amikor feliratkozik hírlevelünkre, elmentjük az IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját. Ez segít megvédeni minket, ha egy harmadik fél visszaél az Ön e-mail hirdetési ruhájával, és az Ön tudta nélkül feliratkozik hírlevelünkre. Az így gyűjtött adatokat kizárólag hírlevelünk kézbesítéséhez használjuk fel. Nem gyűjtünk további adatokat, és nem adjuk tovább az Ön adatait harmadik félnek. Az így gyűjtött adatokat nem egyeztetjük azokkal az adatokkal sem, amelyeket weboldalunk más összetevői gyűjtöttek.

Ön bármikor visszavonhatja az ezen adatok mentéséhez és felhasználásához adott hozzájárulását. A rev-ocation kezdeményezhető a hírlevélben található linken keresztül, vagy az impresszumban megadott reklámruhára küldött üzenetben.

1.7 Tiltakozás a hirdetési e-mailekkel szemben

A kifejezetten nem kért hirdetések és tájékoztató anyagok küldésére vonatkozó vállalati információk szolgáltatására vonatkozó német jogszabályoknak megfelelően közzétett kapcsolattartási adatok felhasználása ezennel elutasításra kerül. A weboldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kéretlen hirdetési információk küldése esetén, például spam e-mailek útján.

1.8 Az adatvédelmi szabályzat módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsuk a weboldal frissítései alapján. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg ezt a weboldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy egyetért-e a módosításokkal.

2. Kapcsolat

Ha kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy további információkra van szüksége az adatvédelem témájában, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni interal privacy koordinátorunkkal vagy külső adatvédelmi tisztviselőnkkel.

2.1 Belső adatvédelmi koordinátor:

COSMO CONSULT SSC GmbH
Von Steuben Straße 10/12
48143 Münster
Németország
dataprotection@cosmoconsult.com

2.2 Külső adatvédelmi koordinátor:

2B Advice GmbH
Joseph-Schumpeter-Straße 15
53227 Bonn
Németország
cosmoconsult@2b-advice.com
www.2b-advice.com

3. A COSMO CONSULT csoport közösen felelős tagjai

Az itt felsorolt vállalatok a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, módosított formában), mint a COSMO CONSULT csoport együttesen felelős szervezete. A tagok listája megtalálható itt.

3.1 Az összes partner és vállalkozó áttekintése

A COSMO CONSULT a GDPR 28. cikkével összhangban adatfeldolgozási megállapodásokat kötött stratégiai partnerekkel és más szolgáltatókkal, amelyek a csoport valamennyi társára vonatkoznak. A COSMO CONSULT a jóváhagyott alvállalkozóként felsorolt szolgáltatókat veszi igénybe. Itt megtalálja az Overview of all Contractors and Partners.

3.2 Adatfeldolgozási megállapodás

Az EU-GDPR 28. és azt követő cikkei részletes törvényi szabályokat állapítanak meg a személyes adatok szolgáltatók általi kezelésére vonatkozóan.  Ha vállalata, üzleti partnerei vagy ügyfelei személyes adatait továbbítja, fontos, hogy ezt jogilag megfelelő módon és az új uniós rendelettel összhangban tegye.

Ha ügyféladatait a COSMO CONSULT közvetlenül vagy távolról kezeli, vagy ha azokat szolgáltatási kérelmek feldolgozása céljából rendelkezésünkre bocsátja, most lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy az EU-GDPR-nak megfelelő szerződést kössön velünk, amely garantálja a teljes jogbiztonságot. Annak érdekében, hogy a szükséges folyamatok a lehető legkényelmesebbek és legátláthatóbbak legyenek az Ön számára, a jelentkezési lap az alábbi link adatvédelmi portálon érhető el.

Az online űrlapon ezután megadhatja a feldolgozandó adatok típusára és hatókörére vonatkozó konkrét részleteket. Ennek alapján létrehozunk egy feldolgozói szerződést, amely az Ön igényeinek megfelelően működik. Kérjük, vegye figyelembe: A jelentkezéssel, illetve a szerződés előkészítésével vagy megkötésével kapcsolatban nem merülnek fel további költségek az Ön számára!

3.3 Adatvédelem és adatbiztonság a COSMO CONSULT-nál

A COSMO CONSULT olyan intézkedéseket hozott az építőipar, a személyzet, a szervezés és a technológia területén, amelyek biztosítják a tárgyak és adatok biztonságát, valamint a nem megszakított műveleteket.

A technikai és szervezeti adatvédelmi intézkedések az alábbiakkal foglalkoznak::

 • Szervezeti ellenőrzés, fizikai hozzáférés-vezérlés, rendszerhozzáférés-vezérlés, adatkezelés, átadás-vezérlés, megrendelés-ellenőrzés, rendelkezésre állás-ellenőrzés és az elkülönítési követelmény
 • Az adatcsere típusa, az adatszolgáltatás, a biztosítás jellege és körülményei, az adattárolás, valamint az adattovábbítás típusa és környezete
 • A rendszerek és szolgáltatások titkosságának, integritásának, rendelkezésre állásának és kapacitásának, valamint a személyes adatok rendelkezésre állásának és az azokhoz való hozzáférésnek fizikai vagy műszaki hiba esetén történő gyors helyreállítására irányuló intézkedések. Az ezen intézkedések hatékonyságának időszakos felülvizsgálatára, értékelésére és értékelésére szolgáló eljárás.

Általános elvként a COSMO CONSULT műszaki és szervezeti intézkedéseit befolyásolja a technológiai fejlődés és a folyamatos fejlődés.  A COSMO CONSULT minden szükséges intézkedést megtesz a biztonság növelése érdekében. Letöltheti a technikai és szervezési intézkedések aktuális dokumentációját "Data Protection and Data security at COSMO CONSULT”.

4. Az érintett személyek jogai

Önnek mindig joga van bármikor ingyenesen tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről, az adatok címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról. Ha az adatok nem helytállóak, ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk azok helyesbítését, vagy ha hiányosak, akkor orvosoljuk azokat. Ha az Ön hozzájárulásával harmadik feleknek adtuk át az adatait, bizonyos jogi körülmények között tájékoztatjuk őket erről az intézkedésről.

Ha az adatkezelés közérdekből vagy a személyes adatok egyensúlya alapján történik, Ön jogosult arra, hogy az Ön sajátos helyzetéből adódó okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Ha az adataira már nincs szükség az eredeti célhoz, akkor visszavonta a küldeményét, és nincs más jogalapja az adatok feldolgozásának, vagy ha adatait jogellenesen dolgozzák fel, akkor joga van kérni tőlünk az adatok törlését. Ez akkor is érvényes, ha az adatkezelés elleni tiltakozása jogilag hatályos, vagy adatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adatainak törlése előtt meg kell erősítenünk, hogy nincs jogos ok vagy jogi kötelezettség a személyes adatok feldolgozására.

Ön jogosult arra, hogy kérje adatainak feldolgozásának korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát, továbbra is szükségünk van az adatokra jogi igények érvényesítéséhez, az adatok feldolgozása jogellenesen történik, vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és ügyének felülvizsgálata még folyamatban van.

Ha személyes adatokat ad meg nekünk, akkor joga van arra, hogy ezeket az adatokat kérésre átvihető és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy hogy ezeket az adatokat egy Ön által megnevezett más személynek átadja.

Természetesen Önnek joga van bármikor panaszt benyújtani az illetékes hatósághoz, ha a személyes adataival kapcsolatos magatartásunk ezt indokolja.

 

Verzió: 2.1 | Utoljára frissítve: 2023. 03.13.